Produkter til katte

Clavucill 40+10mg

Amoxicillin 40mg + Clavulansyre 10mg/tablet

Rheumocam injektion 5mg/ml

eloxicam injektion 5mg/ml

Rheumocam oral suspension 0,5mg/ml til Kat

Meloxicam oral suspension 0,5mg/ml til kat

Sedachem 20mg/ml

Xylazin injektionsvæske 20mg/ml

Xylavet 20mg/ml

Xylazin injektionsvæske 20mg/ml